Nguồn gốc linh kiện

Các linh kiện đồng bộ được ghi rõ nguồn gốc xuất xứ và có giấy tờ đầy đủ.