Bảo hành 24 tháng

Tất cả các sản phẩm của Mitsu Lift được bảo hành 24 tháng.